TƯ VẤN

Mã vạch: Từ A tới Z

Năm 1949 mã vạch được ra đời bởi hai sinh viên trường Đại Học Tổng Hợp Drexel tên là Norman Joseph Woodland và Bernard Silver. Và từ đây, một kỉ nguyên mới được bắt đầu…